El nostre agraiment i el mes sincer reconeiximent a la col.laboracio i treball que fan empreses, entitats privades i publiques, socis i voluntariat fen possible que l'esport de l'atletisme siga un punt de referencia a Alaquàs.