Introducciò


Esta visitant la pagina del club d'atletisme vila d'Alaquas. Esta pagina web vol cumplir un objetiu molt concret, la asociaciò altruista dels que practiquen esport, amb els que siguem el esport popular en Alaquàs, asi com en la Comunitad Valenciana.

La navegacio s'ha simplificat al maxim, con el objetiu de facilitar el accés de la informacio.
A la part superior de la pagina n'hi ha un menu amb una serie de enllaços, que son els seguents:

Activitas: El menu presenta i dona a coneixer les actividats del club d'atletisme d'Alaquàs. Hi ha informacio de temporades pasades.

Correu @: Hi ha dos direccions de correu electronic a on es pot demanar informaciò.

Email@CAVA: El correu electronic del club atletisme vila d'Alaquàs.

Email@webmaster: El correu electronic del soci del club de atletisme vila d'Alaquàs que va fer i mante la pagina web del club atletisme vila d'Alaquàs.

Noticies: Hi ha un enllaç a on es pot vore fotos de l'ultima andada a on participen els nostres majors, les competicions de la escola d'atletisme. Una galeria de fotos dels nostres socis i amics del club d'atletisme.

Informacio d’interes: Hi ha cinc seccions que pasem a relatar:

Cases col.laboradores: El nuestre agraiment i mes sincer reconociment a la colaboracio i labor d'empreses, entitats privades i publiques, socis, voluntariat fan del atletisme un punt de referencia d'Alaquàs

Dada del club: Informaciò de la dada del club atletisme vila d’Alaquas.

Història: Si vol conéixer un poc la historia del club d’atletisme, pot llegir un article redactat per el president del club .

Introducciò: La pagina que esta dedicada a explicar la pagina del club.

Inscripciò al Club: Una pagina exclusivament dedicada a la inscripcio de nous socis.

Altres llenguatges: Pot visitar la nostra pagina Web en Angles i en Castella.

Enllaços d’interes: Uns enllaços de algunes pagines web dedicades al esport popular, de les carreres a peu, tant a la Comunidad Valenciana, así com a la resta d’Espanya.

El logo del club esta debaix del menu, després n'hi ha informaci
ò i enllaços amb els ultims events celebrats o proxim a celebrar en Alaquàs.

Debaix n'hi ha una ilustraciò dels col.laboradors mes destacats que sense la seua ajuda no es seria possible la celebraciò dels citats events, n'hi ha que remarcar que també hi ha mes  empreses locals, entidats privades i publiques, socis i voluntariat que es anomenen en el enllaç dedicat a casas col.laboradores.

Per ultim hi ha una linea a on se anomena l'ultima actualizaciò de la informaciò en la pagina web, i la correspondent referencia legal a los drets d'autor.

Por ultim hi ha un logo a on es pot confirmar que la citada pagina se ha validat per W3C en HTML 4.0 transitorio. El diseny de la pagina web esta validada per el World Wide Web Consortium, abreujat W3C, es una instituciò internacional que produix estàndart per a World Wide Web.

Valid HTML 4.0 Transitional

El club d'atletisme vila d'Alaquàs els invita a visitar la seua pagina web.